HÁZIREND ÉS ADATKEZELÉS

Kedves Vendégeink! Kérjük olvassák végig, fontos!

A 2021. szeptember 6-án életbe lépő kormányrendelet szerint:

A szálláshely-szolgáltatót törvény kötelezi arra, hogy a vendég érkezésekor a vendég személy azonosításra alkalmas fényképes okmányán lévő adatokat okmányolvasóval a szálláshelykezelő szoftverben rögzítse. A vendéget a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól 414/2015 (XII.23.) Korm. rendelet kötelezi arra, hogy okmányát bemutassa a szálláshely-szolgáltatónak.

Ez annyit jelent, hogy érkezéskor a személyi okmányokat egy applikáción keresztül 0 éves kortól rögzíteni vagyunk kötelesek a VIZA információs rendszerbe.

Okmányok bemutatásának hiányában sajnos nem fogadhatjuk a vendéget.

Ezért kérjük, lehetőség szerint azonos időben érkezzenek, ne kelljen zavarnunk Önöket a nap folyamán több alkalommal!

A VIZA rendszerről többet megtudhat: https://vizainfo.hu

HÁZIREND

Üdvözöljük a Nimród Vadfarmon!
Kérjük figyelmesen olvassák el Házirendünket és kérjük Önöket annak
betartására!


A szálláshelyen csak azok a vendégek tartózkodhatnak, akik a házirendben leírtakat
magukra és hozzátartozóikra nézve kötelezően elfogadják és betartják! A szálláson
csak az oda bejelentett vendégek tartózkodhatnak. A szálláson látogatókat fogadni
tilos, idegeneket ne engedjenek be. Vonatkozik ez a helyi lakosokra is.

Felelősségvállalás
Az apartman és a közös helyiségek nem rendeltetésszerű használatából, illetve a
házirend megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.
A vendégek vagyontárgyaiért a szállásadó felelősséget nem vállal!

Szállásfoglalás
Vendégeink szállást foglalni a honlapon megjelölt elérhetőségek valamelyikén tudja
megtenni, vagy a megjelölt szálláshelyfoglaló portálon.
A foglalás akkor tekinthető sikeresnek, ha arról email-ben visszaigazolást kap.
Vendégeink szállást főszezonban (május 1. és október 1. napja között) minimum két
éjszakára foglalhatják le. Főszezonon kívül a faházak (október 2. és április 30. napja
között) egy éjszakára is foglalhatók.

Lemondási feltételek
A foglalás megerősítéséhez foglalót kérünk, melynek összege a foglalás teljes
összegének 20 %-a. A teljes foglalási díj és a foglaló különbözetét az érkezés napján
egy összegben köteles a vendég kifizetni. A foglalási díj helyszínen történő
kifizetésére készpénzben van lehetőség. Amennyiben a foglalási díj teljes összegét
átutalással kívánja teljesíteni, azt a foglaláskor előre szükséges írásban jelezni.

A foglalót a foglalásról szóló visszaigazoló email-ben feltüntetett számlaszámra, 5
munkanapon belül kell átutalással teljesíteni. Amennyiben a foglaló megfizetése nem
történik meg a megadott határidőn belül, a foglalás - külön értesítés nélkül -
automatikusan törlésre kerül, mely miatt reklamációt nem fogadunk el.

A legfoglalt időpont előtti lemondás esetén:
- 0-5 nappal a 100 % kötbért,
- 6-10 nappal 50 % kötbért köteles fizetni.
A kötbér a foglaló összegének megfelelő díj.

A lefoglalt időpontnál korábbi távozás esetén a szállásdíjat nem áll módunkban sem
részben, sem egészében visszatéríteni.

Szállás
Az érkezés napján a szobát vendégeink 14.00 órától 16:00 óráig foglalhatják el, illetve
azokat a kijelentkezés napján 10:00 óráig kell elhagyniuk. Kérjük Önöket az éjszakai
csend betartására 22:00 órától 7:00 óráig!

Dohányzás
Dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyen lehet. A faházban, valamint a
szaunában dohányozni, és/vagy füstölőt használni TILOS! Szíveskedjenek a
dohányzás során hamutartót használni!

Tűzrakás, bográcsozás
Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok
betartásával! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, gyúlékony anyagok tűz mellől
eltávolítva.) Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük győződjenek meg róla, hogy a
tüzet valóban eloltották! A tüzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi)
égetése SZIGORÚAN TILOS!

A kültéri főzésre, sütésre kialakított helyeket (szaletli, bográcsozó, nyársaló) minden
vendég önállóan használhatja, az ahhoz szükséges tüzelőanyagot biztosítjuk felár
ellenében (tüzifa vagy gázpalack).

Dézsafürdő, szauna
A dézsafürdő felfűtését időben el kell kezdeni, azt kizárólag szakszemélyzet
végezheti, ezért amennyiben használni szeretnék, kérjük előre jelezzék azt.

A dézsafürdőt kiskorú kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja!
A dézsafürdő és a szauna felár ellenében használható. A használathoz fürdőköpenyt nem tudunk biztosítani.

A kert és az épület zárása
A szállás elhagyásakor az Önök biztonsága érdekében minden esetben kérjük a kaput
zárni! A kapu nyitásához és zárásához tartozó elektromos kapunyitó és az apartmanház
kulcsa az érkezéskor kerül átadásra. Az elektromos kapunyitó és a kulcs elvesztése
esetén a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A távozáskor az elektromos
kapunyitót és a kulcsot személyesen kell leadni a vendégeknek.

Házi állatok
A szálláshelyre a vadállatok miatt, házikedvenc sajnos nem hozható be.

Vadállatok
A vadfarmon található vadállatokat simogatni, etetni, területükre bemenni, az őket
elválasztó kerítés mellett ingerelni, hívogatni, a kaput kinyitni szigorúan tilos!
Amennyiben a szállásadó ezzel ellentétes magatartás tanúsítását tapasztalja a vendégek
részéről, úgy a szállásadó felszólítására a vendégnek haladéktalanul el kell hagynia a
szállást.

Játszótér

A játszóteret kizárólag 14 éven aluli és 50 kilogramm alatti gyermekek, szülői felügyelet mellett használhatják. A szülő, a foglalással egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a játszótér használata során, a használó gyermekért kizárólagosan ő felel.

Berendezési tárgyak használata
Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A benti berendezési és
használati tárgyakat (asztal, székek, ágy, ágynemű, matrac,törölköző stb.) kérjük ne
vigyék ki a vendégházból!

Étkezés
Az apartman jól felszerelt konyhával rendelkezik, ahol lehetőség van egyszerű ételek
elkészítésére. A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat.

Kérjük, a szobákban ne étkezzenek, ezt csak a konyhában tegyék!

Takarítás
A szobákat (vendégház) a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt kérjük
ügyeljenek a tisztaságra.

A szobák, fürdőszobák takarítása, fertőtlenítése távozáskor történik. Hosszabb
tartózkodás esetén 5 naponta takarítás, törölköző és ágyneműcsere biztosított. Igény
esetén napi takarítást, törölköző és ágyneműcserét kizárólag felár ellenében tudunk
biztosítani

Kert
A növényeket a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére!

Parkolás
A szálláshely területén a parkolás a vendégházak mellett történik akként, hogy más
gépjármű közlekedését a parkoló gépjármű ne akadályozza.

A szálláshely területén a gépjárműhasználat saját felelősségre történik. A
szálláshelyen, a gépjárművel okozott kárért kizárólag a vendég felel.

Fűtés
A téli, fűtési időszak október 01.-április15-ig tart. A faházakban fűtési díjat számolunk
fel, ami házanként, napi 3600.-ft, függetlenül a faházban lakó Vendégek számától.

A faházban és annak udvarán több olyan terület, illetve eszköz van, amely nem
rendeltetésszerű használat esetén balesetveszélyes lehet - ezeket mindenki csak saját
felelősségre használhatja (tűzrakás, dézsafürdő stb.), melyeket kiskorú kizárólag
szülői felügyelet mellett használhatja! 

Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek
hibáján kívül tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet
észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a
szállásadónak haladéktalanul jelezni!

A szálláshely nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend
megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.

A szálláshely területén okozott károk értékét a károkozó vendég vagy kiskorú esetén
annak törvényes képviselője köteles a helyszínen azonnal megtéríteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és
kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl.
természeti csapás, jégeső, tűz, áramszünet, parkolóban keletkezett sérülések, dézsafürdő használat, stb.).

Kedves Vendégeink! Engedjék meg, hogy mi is megválogassuk vendégkörünket.
Agresszív, ápolatlan, szennyezett ruházatú vendéget nem fogadunk. Hangos zenét
kedvelő, bulizni vágyó vendégek számára szállást nem biztosítunk.

A vezetékes víz, az elektromos energia és a szennyvíz ártalmatlanítása nagy kincs az
erdő szélén, takarékoskodjunk vele!

Kérjük, hogy ne dobjanak a WC-be semmi, oda nem való anyagot (pl: nedves
törlőkendő), hulladékot!

A HÁZIREND be nem tartása esetén a tulajdonos kérheti a szálláshely azonnali
elhagyását. Ebben az esetben a szállásdíj nem kerül visszafizetésre!

A Vadfarm kamerával megfigyelt terület.

Kellemes kikapcsolódást és élményekben gazdag pihenést kívánunk!


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Szolgáltató adatai:

Név: Hajós Benjamin egyéni vállalkozó

Adószám: 69236347-1-33

Levelezési cím: 3128 Vizslás, Kossuth út 172.

Email: nimrodvadfarm@gmail.com

Telefonszám: 06301606336, 06703925512

Weboldal: www.nimrodvadfarm.hu

Szerződés nyelve: magyar

NTAK regisztrációs szám: MA22047398

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Webnode
Cím: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Svájc
Email: info@webnode.com
Weboldal: www.webnode.com

A weboldal üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban dr. Jusztin Zsanettet kell keresni a fentebb megadott elérhetőségek egyikén. A személyes adatokat a törvényeknek megfelelően kezelünk és gyűjtünk. Hírlevelet és marketingcélú levelet csak hozzájárulás esetén küldünk.

 • A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

1.1 Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

1.2 A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

1.3 A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: a korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

Munkamenet cookie: ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Cookie elfogadás cookie: az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Google Analytics cookie: a Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a "ga" cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google keresésben) és szerte az interneten.

1.4 Cookie-k törlése

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 • Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

2.1 Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely szolgáltatással kapcsolatban.

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező.

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

2.2 Hozzászólás, komment

A felhasználói élmény, véleménynyilvánítás érdekében lehetőség van hozzászólás írására.

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 • Marketing célú adatkezelések, hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

3.1 Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön Nevét, e-mail címét.

3.2 Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3.3 Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 • A személyre szabott reklámok küldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

4.1 Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét kezeli.

4.2 Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.


4.3 Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adat felvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 • Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

5.1 Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

 • Nyereményjáték

Az adatkezelési folyamat a nyereményjáték lebonyolítása érdekében történik.

6.1 Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

 • További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

 • Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

8.1 A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

8.1.1 Az adatfeldolgozó megnevezése: Hajós Benjamin egyéni vállalkozó

8.1.2 Az adatfeldolgozó elérhetőségei

8.1.2.1 E-mail cím: nimrodvadfarm@gmail.com

8.1.2.2 Telefonszám: 06301606336

8.1.2.3 Székhely: 2051 Biatorbágy, Kőris utca 2. C. ép. 2. em. 6.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a tárhelyet és domaint szolgáltatja. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

8.2 A weboldal üzemeltetésével összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

8.2.1 Az adatfeldolgozó megnevezése: Webnode

8.2.1.1 Az adatfeldolgozó székhelye: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Svájc

8.2.1.2 Az adatfeldolgozó weboldala: www.webnode.com

8.2.1.3 Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@webnode.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a weboldalt készíti, karban tartja.

 • Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

9.1 A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

9.2 A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

9.3 Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

9.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

9.5 Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

9.6 Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.7 Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

 • Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

 • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 • Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

 • Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti:

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
Honlap: www.naih.hu

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

 • Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a weboldal működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. alapján.